Förskolan Svea

I källarplanet finns förskolan Svea.

Det är Fagersta kommun som hyr lokalen av IOGT-NTO.

(källarplanet går ej att hyra)

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00