Program för september – december 2018

Söndag 23 september kl. 15.00: Högtidsmöte

Söndag 21 oktober kl. 14.00: Körens dag. OBS nytt datum!

Tisdag 6 november kl. 18.00: Föreningsmöte och nästa års program

Torsdag 15 november kl. 20.00: Pumpen

Söndag 2 december kl. 14.00: Julmarknad

Söndag 16 december kl. 15.00: Julfest – herrarna ansvarar

Med reservation för ändringar

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00